Przedsiębiorstwo Budowlane HYDROWIT

Naszą specjalnością jest obsługa inwestycji samorządowych i prywatnych poczynając od budowy oczyszczalni ścieków, zbiorników wodnych, boisk sportowych o sztucznej nawierzchni z towarzyszącą infrastrukturą, aż  do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych oraz wodociągów.

Od lat cieszymy się zaufaniem klientów, które zdobyliśmy poprzez realizowanie inwestycji na najwyższym poziomie. Dowodem naszych dokonań są liczne referencje, które przez lata działalności wystawili nam nasi inwestorzy.

Oczyszczalnie ścieków i zbiorniki na wodę

HYDROWIT oferuje budowę oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, magistrali wodociągowych sieci rozdzielczych i przyłączy domowych, przepompowni, stacji uzdatniania wody oraz żelbetowych zbiorników na wodę pitną.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Prowadzimy sprzedaż i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki na wodę, przepompownie i sieć wodociągowa

Przeprowadzamy remonty i renowację sieci wodociągowej, eksploatowanych  zbiorników na wodę pitną i przepompowni. W zakres robót wchodzi:

Oferujemy także budowę żelbetowych studzienek wodoszczelnych wylewanych na mokro:

Boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią

Zajmujemy się budową boisk do gry oraz placów zabaw o nawierzchni sztucznej trawy i nawierzchni poliuretanowej wraz z obiektami towarzyszącymi (budynki, chodniki, place, a także uzbrojeniem terenu przylegającego).