Zakończenie budowy linii sortowniczej wspólnie z Firmą „SIGMA S.A.

powrót do wykonany projektów

Wykonanie linii sortowniczej służącej do odzysku surowców wtórnych oraz kompostowni odpadów organicznych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach wspólnie z Firmą „SIGMA S.A.