Przedsiębiorstwo Budowlane HYDROWIT

Naszą specjalnością jest obsługa inwestycji samorządowych i prywatnych poczynając od budowy oczyszczalni ścieków, zbiorników wodnych, boisk sportowych o sztucznej nawierzchni wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, aż do budowy i remonty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Od wielu lat klienci obdarzają nas zaufaniem, które zdobyliśmy poprzez realizowanie inwestycji na najwyższym poziomie. Dowodem naszych osiągnięć są liczne referencje, które przez lata działalności wystawili nam nasi inwestorzy.

Oczyszczalnie ścieków i zbiorniki na wodę

Hydrowit oferuje budowę oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, magistrali wodociągowych, sieci rozdzielczych i przyłączy domowych, stacji uzdatniania wody oraz żelbetowych zbiorników na wodę pitną.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Prowadzimy sprzedaż i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki na wodę, przepompownie i sieć wodociągowa

Przeprowadzamy remonty sieci wodociągowej, eksploatowanych zbiorników na wodę pitną i przepompowni. W zakres robót wchodzi:

Wykonujemy wysokociśnieniowe mycie wnętrza studni i zbiorków żelbetowych oraz natrysk mechaniczny głowicą narzutową  zaprawy renowacyjnej.

Oferujemy także budowę żelbetowych studzienek wodoszczelnych wylewanych na mokro:

Boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią

Zajmujemy się budową boisk do gry oraz placów zabaw o nawierzchni sztucznej trawy i nawierzchni poliuretanowej wraz z obiektami towarzyszącymi (budynki gospodarcze, szatnie, chodniki, place, uzbrojenie przylegającego terenu).