Budowa wodociągów i kanalizacji, renowacja istniejących instalacji

Przedsiębiorstwo Budowlane HYDROWIT oferuje realizację inwestycji w zakresie:

 

Zajmujemy się budową zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z ich renowacją. W ramach inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizujemy także obiekty towarzyszące:

Realizowany zakres prac renowacyjnych przy zbiorników eksploatowanych i przepompowni: