Budowa oczyszczalni ścieków i zbiorników na wodę pitną

Przedsiębiorstwo Budowlane HYDROWIT oferuje budowę przepompowni oraz oczyszczalni ścieków – jako obiektów „pod klucz”, zbiorników na wodę pitną, ujęć wodnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W naszym portfolio znajdują się duże obiekty wykonane w powiecie wadowickim – gminne oczyszczalnie ścieków w Stryszowie oraz w Biertowicach.

Zbiorniki na wodę pitną oraz stacje uzdatniania

Specjalizujemy się także w budowie stacji uzdatniania wody oraz żelbetowych zbiorników na wodę pitną. Ukończone w tej dziedzinie inwestycje obejmują im.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oferujemy także budowę, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczonych do zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z jednorodzinnego gospodarstwa domowego.

Nowoczesna konstrukcja oczyszczalni i zastosowana metoda oczyszczania uniemożliwiają przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska. Całość procesów oczyszczania zachodzi w szczelnych zbiornikach, a na zewnątrz odprowadzane są już w wysokim stopniu oczyszczone ścieki. Praca oczyszczalni nie powoduje uciążliwości zapachowych ani eksploatacyjnych dla jej użytkowników. Zasadniczy proces oczyszczania przebiega w ciszy.

Cechy oczyszczalni:

Przykład montażu: