Renowacja studni kanalizacyjnych i zbiorników na wodę

Wykonujemy mechaniczną renowację studni kanalizacyjnych i zbiorników żelbetowych  poprzez wysokociśnieniowe mycie ich wnętrza /300 bar/, uzupełnienie ubytków oraz mechaniczne nakładanie natrysku głowicą narzutową zaprawy renowacyjnej.

 

1. Studnia kanalizacyjna przed renowacją:

 

2. Studnia kanalizacyjna po renowacji: